STRESS

2017-03-07T10:48:55+00:00

Stress är en biologisk och fysiologisk respons som sätts igång när vi upplever hot som vi känner vi inte har resurser att hantera. För att förstå stress responsen kan vi fundera vilken roll känslor

STRESS 2017-03-07T10:48:55+00:00