Vad är Osteopati?

Helhetssyn – hälsoperspektiv – manuell medicin

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad form av manuell medicin. Den inriktar sig på diagnos och behandling av besvär relaterade till kroppens rörelseorgan.

Osteopatin ser människan som helhet där alla delar påverkar varandra och att kroppens naturliga tillstånd är att sträva mot hälsa. Stor vikt läggs vid undersökning för att hitta orsaken till besvären och behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar. Genom att förbättra rörlighet och funktion skapas de bästa förutsättningarna för hälsa och välmående.

Osteopatin´s grundare Andrew Tailor Still var läkare och son till en läkare. Still funderade på att mänsklig organism inte är en maskin som man fixar till med kemiska preparat, utan däremot har den sin egen intelligens

Har du ofta huvudvärk eller smärtor i rygg och nacke? Har du idrottsskador, förslitningsskador eller smärtor i armar och ben? Andningsbesvär eller problem med cirkulationen?

Här kan du få hjälp med akuta besvär eller långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.

Detta är mjukt och smärtfritt behandlningssätt som passar alla: barn, vuxna, äldre och sköra, ömtåliga personer.


Barn får behandlas från 7 år enligt svenska lagen.

Visste du att du har cirka
300 000 000 celler i din kropp? Varje cell har egen uppgift men samarbetar med alla andra celler i kroppen.


Osteopati är holistisk sätt att se och behandla en människa i sin helhet.